Voetreflex:

Reflextherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand-of voetmassage.Zij is gebaseerd op de wetenschap, dat bepaalde punten
op handen en voeten corresponderen met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen of meridianen daarmee ook verbonden zijn.

Je voeten zijn de spiegel van je lichaam. Ziekten of opkomende ziekten maken zich kenbaar, doordat de desbetreffende reflexpunten op de voeten gevoelig worden,
waarmee het gebrek aan evenwicht in het betrokken orgaan of betrokken organen tot uitdrukking wordt gebracht.
Door reflextherapie toe te passen wordt het lichaam in staat gesteld om zijn enorme vermogens tot genezing te optimaliseren en ziekte te voorkomen.

 

Wie nu geen tijd heeft voor zijn gezondheid, zal later tijd moeten maken voor zijn ziekte.